Tư vấn thiết kế

• Thăm quan khảo sát mặt bằng.

• Đo đạc về lên bản vẽ mặt bằng sơ bộ.

• Tư vấn phong cách phù hợp với chủ nhân.

• Tư vấn về vật liệu và không gian.

• Lên bản định hướng cho công trình.

• Triển khai thiết kế.

Top