Nhà thầu thi công trọn gói

• Đề xuất giải pháp thi công phù hợp.

• Kiểm tra giám sát các khâu thi công.

• Kiểm định chất lượng đầu vào các nguyên vật liệu.

• Theo dõi tiến độ và các bước triển khai các hạng mục.

• Kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu và bàn giao.

• Thăm lại công trình và trải nghiệm cùng khách hàng.

Top