Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư (sau đây được gọi tắt là “Chính sách”) được Công ty cổ phần VeronatoStone (sau đây gọi tắt là “VeronatoStone’’ hoặc “Chúng tôi”) soạn thảo nhằm mục đích giúp người dùng hiểu rõ hơn về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, xử lý và lưu trữ thông tin mà người dùng có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách này áp dụng cho website của VERONATOSTONE: www.VeronatoStone.comvà bất kì ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ nào của VERONATOSTONE (gọi chung là “Dịch vụ”) mà ở đó bản Chính sách này được đưa ra, bất kể việc người dùng đăng nhập hoặc sử dụng từ thiết bị nào (bao gồm cả bằng các thiết bị di động).

Người dùng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều khoản của Chính sách này, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khi thực hiện truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của VERONATOSTONE.

Trong quá trình vận hành các Dịch vụ, VERONATOSTONE có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Chính sách mà không cần thông báo tới người dùng. Những quy định sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên các Dịch vụ của chúng tôi và được hiểu là đã có sự chấp thuận, tuân thủ của người dùng khi truy cập.

Trong trường hợp người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này, xin vui lòng không truy cập hoặc/và sử dụng Dịch vụ của VERONATOSTONE.

I/THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Thu thập tự động

VERONATOSTONE có thể tự động nhận được thông tin từ bất kì các thiết bị nào (bao gồm các thiết bị di động) khi người dùng truy cập hoặc/và sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin này được thu thập với mục đích phục vụ cho việc quản lý, nâng cấp, bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.

Ví dụ, khi truy cập các Dịch vụ của VERONATOSTONE, một số thông tin nhất định mà trình duyệt có thể tự động gửi cho VERONATOSTONE như:

 • Địa chỉ IP;
 • Loại trình duyệt;
 • Ngôn ngữ;
 • Thông tin thiết bị;
 • Thời gian truy cập;
 • Thiết bị mạng;
 • Các địa chỉ website liên quan hoặc/và các trang web người dùng truy cập;
 • Các hoạt động khác của người dùng trong thời gian sử dụng Dịch vụ của VERONATOSTONE.
 1. Thu thập từ các khai báo của người dùng

Các thông tin do người dùng khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như:

 • Cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại … để thiết lập tài khoản trên các Dịch vụ của chúng tôi, phục vụ việc liên lạc, đặt hàng, xử lý đơn hàng, đăng ký dịch vụ, đăng ký nhận thông tin định kỳ, hoặc hợp tác kinh doanh với VERONATOSTONE;
 • Gửi bản mô tả về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc tới một vị trí công việc đang được tuyển dụng tại VERONATOSTONE mà người dùng mong muốn.

Các thông tin này cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ để phục vụ công việc chăm sóc khách hàng hay tuyển dụng…

 1. Thu thập thông tin thông qua việc đặt cookies

VERONATOSTONE dùng "Cookie" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng trong thời gian người dùng truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của VERONATOSTONE.

Một Cookie là một file văn bản được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một máy chủ của website. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của người dùng.

Cookie chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ website trên miền được đưa ra Cookie cho người dùng. Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của người dùng khi truy cập các Dịch vụ của VERONATOSTONE hoặc giúp duy trì truy cập vào các Dịch vụ mà không cần nhập lại thông tin sẵn có.

Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng Cookie. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận Cookie, nhưng người dùng có thể thay đổi những cài đặt để từ chối một hoặc tất cả Cookie. Tuy nhiên việc từ chối sử dụng Cookie có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào Cookie tại các Dịch vụ của chúng tôi.

II/ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Những nội dung sau mô tả chi tiết hơn mục đích, cách thức VERONATOSTONE sử dụng thông tin cá nhân của người dùng.

 1. Đáp ứng yêu cầu giao dịch của khách hàng

Trường hợp khách hàng gửi yêu cầu đến VERONATOSTONE, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp để đáp ứng các yêu cầu về:

 • Đặt hàng sản phẩm;
 • Cung cấp các dịch vụ như tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại… đối với các sản phẩm và dịch vụ của VERONATOSTONE;
 • Cung cấp đá mẫu, tờ rơi, binders…
 1. Cung cấp, cải thiện và cá nhân hóa các Dịch vụ

VERONATOSTONE có thể sử dụng thông tin thu thập được nhằm cung cấp, cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên các Dịch vụ của chúng tôi như:

 • Cung cấp quyền truy cập hoặc/và sử dụng có điều kiện đối với các Dịch vụ của VERONATOSTONE;
 • Lựa chọn và cung cấp các nội dung phù hợp với mối quan tâm của người dùng;
 • Tạo điều hướng để sử dụng các Dịch vụ dễ dàng hơn như hiển thị thông tin và dịch vụ theo ngôn ngữ của người dùng…
 1. Marketing

Các thông tin mà người dùng cung cấp cho VERONATOSTONE, cũng như các thông tin mà VERONATOSTONE thu thập được, có thể được sử dụng cho các mục đích marketing, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên người dùng hoàn toàn có quyền lựa chọn việc có cho phép thông tin của mình được sử dụng vào mục đích này hay không. Người dùng có quyền từ chối tiếp nhận các tài liệu marketing bất cứ lúc nào bằng cách:

 • Làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký thông tin trong các e-mail từ VERONATOSTONE;
 • Yêu cầu trực tiếp qua điện thoại.

Một số sản phẩm của VERONATOSTONE có thể là sản phẩm hợp tác thương hiệu, được thực hiện bởi VERONATOSTONE cùng các bên thứ ba khác. Nếu đăng ký nhận thông tin về sản phẩm này, vui lòng hiểu rằng các thông tin của bạn có thể được thu thập và chia sẻ với các bên thứ ba đó. VERONATOSTONE khuyến khích người dùng tìm hiểu chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó để nhận biết được cách thức và quy định về xử lý thông tin người dùng của họ.

 1. Theo dõi, lưu trữ nội dung cuộc gọi, tin nhắn và các tương tác khác

Một số giao dịch trực tuyến có thể yêu cầu người dùng thực hiện cuộc gọi tới VERONATOSTONE hoặc ngược lại, hoặc yêu cầu tương tác qua tin nhắn và các hình thức liên lạc khác.

Vui lòng hiểu rằng VERONATOSTONE sẽ thực hiện việc giám sát và trong một số trường hợp lưu lại nội dung các cuộc liên lạc đó nhằm phục vụ các mục đích như:

 • Đào tạo nhân viên;
 • Quản lý chất lượng;
 • Lưu bằng chứng về giao dịch…

III. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để đáp ứng các mục đích sử dụng thông tin như trên, chúng tôi chia sẻ thông tin mà người dùng cung cấp với Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A - công ty mẹ của VERONATOSTONE. Tùy theo mục đích từng công việc, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các bên thứ ba, bao gồm hưng không giới hạn bất kì công ty, tổ chức hay cá nhân nào có liên quan đến việc thực hiện mục đích đó. Đối với các thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba, chúng tôi giới hạn lượng thông tin chia sẻ và chỉ chia sẻ các thông tin cần thiết và trực tiếp liên quan việc hoàn thành mục đích công việc cụ thể. Chúng tôi không thực hiện việc bán hoặc cho thuê thông tin của người dùng cho các hoạt động marketing độc lập hoặc các mục đích kinh doanh của các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với:

 1. Các đối tác kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người dùng với các đối tác kinh doanh chiến lược như các nhà cung cấp. Các đối tác này có thể sử dụng thông tin được chia sẻ để đáp ứng các yêu cầu của người dùng.

 1. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người dùng với các bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi thực iện các hoạt động kinh doanh. Các đơn vị này chỉ được sử dụng thông tin người dùng trong giới hạn công việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VERONATOSTONE. Chúng tôi có thể sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ cho các hoạt động như:

 • Để thực hiện hoạt động giao hàng, chúng tôi sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại cho công ty vận tải và bưu điện để giao hàng;
 • Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp tại nhiều quốc gia để thay mặt VERONATOSTONE thực hiện thu thập, sử dụng, phân tích và xử lý thông tin. Việc xử lý thông tin thông qua các nhà cung cấp, trên cơ sở đảm bảo nhất quán với các chính sách bảo mật của công ty, là thông lệ của VERONATOSTONE.

Liên quan đến hoạt động thanh toán trực tuyến, VERONATOSTONE có thể sử dụng các cổng thanh toán trực tuyến mà theo đánh giá hợp lý của chúng tôi là có uy tín và an toàn cho khách hàng. Ngay sau khi khách hàng thực hiện việc thanh toán (ấn vào nút “Tiếp tục thanh toán”), các Dịch vụ của chúng tôi sẽ chuyển sang môi trường an ninh của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Từ thời điểm này, khách hàng sẽ thực hiện các thao tác thanh toán dựa trên hướng dẫn trên website của nhà cung cấp, cũng như chịu rằng buộc theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các đơn vị này. VERONATOSTONEkhông nắm giữ bất cứ thông tin cá nhân nào được thu thập trong quá trình khách hàng giao dịch, hanh toán với các nhà cung cấp này.

 1. Các bên thứ ba khác:

Trên các cơ sở hợp lý hoặc theo yêu cầu của pháp luật, VERONATOSTONE có thể sử dụng, công bố hoặc chia sẻ thông tin người dùng để phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu và điều tra các hành vi được cho là bất hợp pháp, gian lận, vi phạm an ninh, gây rủi ro tín dụng và bao gồm nhưng không giới hạn bất kì hành vi gây rủi ro nào khác nhằm bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của bản thân VERONATOSTONE, các đối tác kinh doanh, khách hàng và các bên khác có liên quan.

Trong trường hợp, do các nguyên nhân về chiến lược hoặc kế hoạch kinh doanh, VERONATOSTONE phát sinh các hoạt động mua, bán, sáp nhập hoặc tái cơ cấu kinh doanh tại một số quốc gia. Các thay đổi như vậy có thể liên quan đến việc công bố thông tin cá nhân người dùng cho các bên có triển vọng mua hoặc thực tế mua, hoặc việc nhận các thông tin đó từ bên bán. Trong trường hợp đó, VERONATOSTONEsẽ tìm kiếm và lựa chọn cách thức bảo vệ thông tin người dùng một cách phù hợp và an toàn nhất.

Ngoài chia sẻ với các bên thứ ba trên, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin người dùng với các bên thứ ba khác khi có sự cho phép của người dùng hoặc khi người dùng yêu cầu việc chia sẻ đó.

III/ LIÊN KẾT TỚI CÁC WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

Nhằm phục vụ người dùng thực hiện tương tác với các website khác mà họ có tài khoản (như Facebook và các trang mạng xã hội khác) hoặc tham gia cộng đồng trên các website đó, chúng tôi có thể cung cấp đường dẫn hoặc tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba cho phép người dùng đăng nhập, đăng nội dung hoặc tham gia tương tác cộng đồng từ các website của VERONATOSTONE. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các đường dẫn tới các website không thuộc VERONATOSTONE. Việc sử dụng các đường dẫn và ứng dụng này  chịu sự điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba. Vì vậy, vui lòng tìm hiểu nội dung các chính sách này trước khi truy cập và/hoặc sử dụng. VERONATOSTONE không chịu trách nhiệm đối với cách thức bảo mật hoặc nội dung thuộc các website đó.