Quản lý giám sát thi công

Quản lý giám sát thi công

• Gặp mặt trực tiếp và khảo sát mặt bằng.

• Xây dựng phương án giám sát thi công.

• Lập tiến độ và gửi báo giá.

• Thống nhất và ký hợp đồng giám sát.

• Họp phân bổ các nhà thầu phụ triển khai công việc.

• Tổ chức triển khai giám sát thi công.

• Thanh quyết toán và lưu hồ sơ.


Dịch vụ khác