Cải tạo, sửa chữa

Cải tạo, sửa chữa

• Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình

• Tư vấn giải pháp sửa nhà trọn gói.

• Lên thiết kế kiến trúc sửa nhà trọn gói.

• Thiết kế gia cố kết cấu sửa nhà trọn gói.

• Thiết kế bản vẽ chi tiết.

• Lập dự toán sửa nhà trọn gói.

• Lập phương án thi công sửa chữa.


Dịch vụ khác